İçeriğe geç

Öğrencilerden Sorular-28

Soru: Enterkonnekte sistem nedir?

Cevap: Enterkonnekte kelimesi ingilizceden “interconnect” kelimesinin okunuşu ile Türkçemize geçmiştir.

Bir bölgenin veya bir ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere, o yerin bütün elektrik santralleri, trafo merkezlerine ve aboneleri arasında kurulmuş olan sisteme ENTERKONNEKTE SİSTEM adı verilir. Bu sistemde termik ve hidrolik santral farkı gözetilmez. Ayrıca büyük küçük santral ayrımı da yapılmaz. Tüketim merkezleri bu sistemden, çok büyük veya önemli arızalar dışında kesintisiz enerji alabilirler.

enterkonnekte

Şekilde enterkonnekte bir enerji taşıma sistemi görülmektedir. Bu sistemi besleyen A-B-C gibi santraller hem enterkonnekte şebekeyi besler, hem de bulundukları bölgenin enerji ihtiyacını karşılar. Bu sistemde verimli ve güvenilir bir çalışma yapabilmek için YÜK DAĞITIM MERKEZLERİ kurulmuştur.

Ülkemizde enterkonnekte sistemin merkezi Ankara Gölbaşı’nda bulunan Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü‘dür.

Enterkonnekte sistemin üstünlükleri ile sakıncaları şunlardır;

Üstünlükleri;

  1. Besleme süreklidir. Enerji kesilmesi çok az görülür.
  2. Sistemin verimi yüksektir.
  3. Yakıttan ekonomi sağlar.
  4. Santraller uygun yerlerde kurulacağı için kuruluş ve işletme masrafları azalır.
  5. Küçük santraller yerine büyük santraller kurulabildiği için üretim, iletim ve dağıtımda verim yükselir.
  6. Yedek generatör gücü en küçük değerdedir.

Sakıncaları;

  1. Sistemin kısa devre akımı çok fazladır.
  2. Kısa devre iyi hesaplanmazsa veya önleme durumu iyi düşünülmemişse bundan çok sayıda abone etkilenir.
  3. Sistemin kararlılığını ( stabilte) sağlamak oldukça zordur.

Türkiye ile Komşu Ülkeler Arasındaki Enterkonnekte Tek Hat Şeması

azerbaycankonno

Türkiye ile Azerbaycan (Nahcivan) Enterkonnekte Bağlantısı

gurcistan-enterkonnekte

Türkiye ile Gürcistan (220kV) Enterkonnekte Bağlantısı

gurcistan400

Türkiye ile Gürcistan (400kV) Enterkonnekte Bağlantısı

bulgaristan-yunanistan-enterkonnetke-baglantimiz

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Enterkonnekte Bağlantısı

iran400

Türkiye ile İran (400 kV) Enterkonnekte Bağlantısı

iran

Türkiye ile İran (154 kV) Enterkonnekte Bağlantısı

irak

Türkiye ile Irak Enterkonnekte Bağlantısı

ermenistan

Türkiye ile Ermenistan Enterkonnekte Bağlantısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir