İçeriğe geç

Öğrencilerden Sorular

Elektrik eğitimi verirken öğrencilerin sorularını derleme gereği duydum. Öğrencilerim genelde yüksek gerilim çalışanları oldukları için sorular o yönde hazırlandı. Sizinde elektrikle ilgili özellikle elektriğin dağıtımıyla sorularınız varsa bana ileti@emreceylan.com adresinden gönderebilirsiniz veya alttaki soru sor kısmından sorabilirsiniz.

 1. Transformatörler Alternatif Akımda(AC) mı yoksa Doğru Akımda(DC) mı çalışır?
 2. Hidroelektrik santrallerde(Barajlar) veya termik santrallerde elektrik alternatif akım olarak mı yoksa doğru akım olarak mı üretilir?
 3. Mekanik sayaçları elektronik sayaçlarla değiştirmek zorunlu mudur?
 4. Elektronik sayaç ekranında görülen L1 L2 L3 simgesinin sürekli yanıp sönmesi ne anlama gelmektedir?
 5. Elektroniksayaç ekranında görülen L1 L2 L3 simgesinin önünde eksi (-) işaretinin olması ne anlama gelmektedir?
 6. Çift yönlü elektronik sayaçlar ile standart üretimi olan tek yönlü elektronik sayaçların arasındaki farklar nelerdir?
 7. Nötr ile toprak arasını ölçtüğüm de neden gerilim görürüm?
 8. Elektronik Sayaçlardaki çok zamanlı tarife saatleri nelerdir?
 9. Elektrik faturalarındaki tek zamanlı tarife ve çok zamanlı tarife ne demektir?
 10. Adım gerilimi nedir korunma yolları nelerdir?
 11. Çalıştığımız ortamda ciddi bir tehlike varsa ve işveren buna karşı önlem almadıysa ne yapabiliriz?
 12. Alternatif akımda RMS ne anlama geliyor?
 13. Alternatif akımda ortalama değer nedir?
 14. Blackout ne demektir?
 15. Döner Yedek (Spinning reserve) nedemektir?
 16. Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) nedir?
 17. Radyal şebeke nedir?
 18. Ring (Halka) Şebeke nedir?
 19. Yd5 grubu ile Dy5 grubu transformatör arasındaki fark nedir?
 20. Akım trafolarında doyma katsayısı nedir?
 21. Alçak gerilim akım transformatörlerinin yalıtım seviyesi nedir?
 22. CBS nedir, ne işe yarar?
 23. Scada nedir, ne işe yarar?
 24. En iyi iletken hangisidir?
 25. Konvertör, invertör ve redresör nedir, aradaki fark nedir?
 26. Kaçak akım koruma röleleri insan korumak için neden 30mA yapılmıştır?
 27. Ağ veya gözlü şebeke nedir?
 28. Enterkonnekte sistem nedir?
 29. Kalp çalışması için kaç volta ihtiyaç duyar?
 30. Hat tüfeğinin menzilini ne kadardır? Teknik özellikleri nelerdir?
 31. İnsan vücudunun direnci ne kadardır?
 32. Fider nedir?
 33. Silika jel nedir? ne işe yarar?
 34. Kaplin kapasitörlü gerilim transformatörü nedir?
 35. Yüksek gerilim modüler hücrelerindeki kapasitif gerilim ışıklı göstergesi kaç voltla çalışır?
 36. Trafo binalarında iki izolatör arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
 37. Elektrik enerjisinin generatör çıkış gerilimi yerine yüksek gerilimle (380-154 kV) iletilmesinin sebebi nedir?
 38. IEC akım eğrisine göre 3. bölge ölümleri 4. bölge ölümlerine göre neden fazladır?
 39. Koruma sınıflarındaki IP işaretlerinin anlamları nelerdir?
 40. Metal muhafazalı modüler hücreler neden duvara sıfır yanaştırılmaz?
 41. Transformatör çalıştırılırken nelere dikkat edilmelidir?
 42. Elektrikçiler için üretilen elektrikçi ayakkabısının özellikleri nelerdir?
 43. SELV, PELV ve FELV nedir?
 44. Transformatörlerde sipir başına indüklenen gerilimi nasıl bulabilirim?
 45. Transformatörlerdeki kaçak akı nedir ve kaçak akıyı azaltıcı önlemler nelerdir?
 46. Şalt sahası nedir?
 47. T ransformatör soğutmalarından ONAN veya ONAF gibi soğutma şekillerinin anlamı nedir?
 48. Ölçü transformatörlerin sınıfları ne olmalıdır?
 49. Hava hatlarındaki iletkenler arası en küçük uzaklık ne kadar olmalıdır?
 50. Hava hatlarındaki küreler ne işe yarar?
 51. Topraklama konusunda geçen topraklama prizi nedir?
 52. Havai hatlarda kullanılan ara tutucu (Spacer) ne işe yarar?
 53. Havai hatlarda geçen some ne anlama geliyor?
 54. Havai hatlarda geçen aliyman teriminin anlamı nedir?
 55. Havai hat iletkenleri yapılara en az ne kadar yaklaşabilir?
 56. Havai hat iletkenlerinin ağaçlara olan uzaklıkları ne kadar olmalı?
 57. XLPE Yer altı kablolarında ekler arası mesafe ne kadar olmalı?
 58. Alternatif akım da kaç çeşit güç vardır?
 59. Endüktif Reaktif Akım nedir?
 60. İşletme topraklaması nedir?
 61. İşletmetopraklamasında kullandığımız direnç  20 Ω olarak montaj yapılmış bu direnç değeri nasıl bulunmuştur?
 62. Havai hat iletkenlerde ek malzemesi olarak kullanılan bükme ek boruları hangi keside kadar kullanılır?
 63. Çelik özlü alüminyum iletkenler ile tam alüminyum iletkenlerinin bükme ek boruları hangi ölçülerde kullanılır?
 64. Bükme boru eklerle ek nasıl yapılır?
 65. Elektrik kaç voltta üretilir ve bu gerilim iletim hatları için yeterlimidir?
 66. 3 Fazlı sistemlerde kullandığımız R-S-T ne anlama geliyor?
 67. 3 fazlı sistemlerin hesabında kullandığımız √3 (kök üç) nerden geliyor?
 68. Özdirençve Öziletkenlik nedir?
 69. Ark boynuzları transformatörleri nasıl korur?
 70. Transformatörler deki dönüştürme oranı nasıl  bulunur?
 71. İletkenler arası atlama sonucu oluşan ark akımı nasıl hesaplanır?
 72. Dağıtım transformatörlerinde neden üçgen-yıldız bağlantı kullanırız?
 73. Nötr kopmasının sakıncaları nelerdir?
 74. Kimler Fen Adamı sınıflandırmasına girer?
 75. Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları nelerdir?
 76. Dağıtım hatlarında koruma teli neden sakıncalıdır?
 77. Dağıtım şebekelerinde duyduğumuz soğuk yük terimi nedir?
 78. Akım transformatörlerinin sekonder uçlarından çıkartılan Ck ucu ne işe yarar?
 79. Parafudr topraklama direncini nasıl hesaplarız? Parafurdr montajı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Parafudr seçimini nasıl yapmalıyız?
 80. Kapasitif gerilim göstergesi nasıl çalışır?
 81. Otoprodüktör santral nedir?
 82. Reluktans nedir?
 83. Ölçü trafolu sayaç bağlantısında gerilim ucunun  yanlış bağlanması durumunda aktif ve reaktif enerjinin durumu nedir?
 84. Dinamik dayanma akımı (Idyn) termik dayanma akımının 2,5 katı (Idyn=2.5 Ith) seçilir. Bu 2,5 değeri neye göre belirlenmiştir?
 85. Elektronik elektrik sayaçlarında pil kaç tanedir ve pillerin ömürleri ne kadardır?
 86. Sayaç üzerinde yazan E2M1,3K7IP54SINIF: B neyi ifade eder?
 87. Doğru gerilimde neden reaktif güç kompanzasyonu yapılmıyor?
 88. AG Hatlarda kullanılan Branşman direkleriyle Tevzi direkleri arasındaki fark nedir?
 89. Beton direklerde Tepe kuvvetiBurulma momenti gibi terimler ne anlama gelir?
 90. Elektrik dağıtım tesislerinde işletme topraklaması için 2 ohm, koruma topraklaması için 5 ohm değer istenmektedir bunlar doğru değerler midir?
 91. Yüksek gerilim hatlarında gerilim düşümü nasıl hesaplanır?
 92. Hava hatlarındaki Küçük aralıklı hatlar ve Büyük aralıklı hatlar ne anlama gelmektedir?
 93. Topraklama iletkenlerinin ve topraklayıcıların akım taşıma kapasitelerini nasıl bulabiliriz?
 94. Akım transformatörünün gücünü nasıl belirleyebiliriz?
 95. Havai hatlarda kullanılan ağaç direklerin topraklamasının yapılması zorunlu mudur?
 96. Adım gerilimi nasıl hesaplanır?
 97. Alçak gerilimin panolarında kısa devre akımlarının nasıl bulabiliriz?
 98. Akım transformatörlerinde Ith nedir? Kısa devre anında 4 saniyeye dayanabilecek bir akım transformatörünün Ith ne olmalıdır?
 99. 36 kV Kesicilerdeki anti-pompaj rölesi ne işe yarar?
 100. Buchholz Rölesinin çalışma süresi nedir?