.

Öğrencilerden Sorular

  • Emre 

Elektrik eğitimi verirken öğrencilerin sorularını derleme gereği duydum. Öğrencilerim genelde yüksek gerilim çalışanları oldukları için sorular o yönde hazırlandı. Sizinde elektrikle ilgili özellikle elektriğin dağıtımıyla sorularınız varsa bana ileti@emreceylan.com adresinden gönderebilirsiniz veya alttaki soru sor kısmından sorabilirsiniz.

Daha fazlasını oku »Öğrencilerden Sorular
.

Sierpinski Üçgeni(Fraktal)

     Polonyalı matematikçi VACLAV SİERPİNSKİ (1882-1969) 1916 yılında, daha sonra kendi adıyla anılan ve Sierpinski Üçgeni veya Sierpinski Şapkası (Sierpinski Gasket) veya Sierpinski Kalburu (Sierpinski Sieve) da denen bir fraktal tanıttı.

.

Havadan Elektrik Üretme

     Nikola Tesla “Radiant Enerji Kullanımı için cihaz” üretti ve ABD Patent numarası 685957 olarak 21 Mayıs 1901 tarihinde patentini aldı. Bu projemiz Nikola Teslanın bu cihazından yararlanılarak günümüze Jes Ascanius tasarımıyla uyarlanmış bir sistemdir. Amacımız havada serbest gezen enerjiyi toplayıp,işleyip kullanmaktır.
     Sistem; anten,enerjiyi işlediğimiz elektronik devre ve topraklamadan oluşmaktadır.

.

Güneş Enerjili Aydınlatma

     Evde bozulmuş olan şarjlı süpürgenin parçalarını nasıl değerlendiririm diye düşünürken aklıma bu proje geldi. Projemiz basit,küçük,güçlü bir aydınlatma sistemidir. Pil ve şarj devresi süpürgeden, paneller ve ledler piyasadan temin edilecektir.

Kompanzasyon Hesabı

  • Emre 

Aktif Gücün Sabit Olması Durumu Bu durumda cosφ1 güç katsayısı altında çekilen P aktif gücü sabit tutularak S1 görünür gücü S2gibi daha düşük bir değere geriler. Bu durum fazör diyagramı ile aşağıdaki şekil’de olduğu gibi ifadeedilebilir: Yukarıdaki fazör diyagramına göre kompanzasyonyapılmadan önceki reaktif güç Q1… Daha fazlasını oku »Kompanzasyon Hesabı

Frekans Nedir?

  • Emre 

Frekans: bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür. Bir olayın frekansını ölçmek için o olayın belirli bir zaman aralığında kendini kaç kere tekrar ettiği sayılır, sonra bu sayı zaman aralığına bölünerek frekans elde edilir. SI birim sisteminde frekans, hertz (Hz) ile… Daha fazlasını oku »Frekans Nedir?

Sehim Nedir? Sehim Cetveli Nasıl Hazırlanır.

  • Emre 

Sehim (Fleş): Yüksek gerilim enerji nakil hatlarında direkler arasına çekilen bir enerji nakil iletkeni kendi ağırlığı nedeni ile sarkar. Gerilmiş olan iletken uçlarının bağlı olduğu iki izolâtör arasındaki var sayılan doğru çizgi ile iletkenin en çok sarktığı yer arasındaki uzaklığa sehim denir. Hava hattı iletkenleri… Daha fazlasını oku »Sehim Nedir? Sehim Cetveli Nasıl Hazırlanır.

Rüzgar Menzili(aw) Hesabı

  • Emre 

Bir direğin iki tarafındaki menzillerin toplamının yarısıdır. – Direklerin statik hesaplarında – İletkenlere gelen rüzgar kuvveti hesabında – Özellikle köşe taşıyıcı/taşıyıcı direklerin hesabında kullanılır. Rüzgar Menzili Hesabı Rüzgar Menzilini hesaplamak için değer giriniz (Devirli Sayı Girerken Virgül(,) Yerine Nokta(.) Kullanın) 1. Ara Mesafe (a1): 2.… Daha fazlasını oku »Rüzgar Menzili(aw) Hesabı

Ruling Menzil Hesabı

  • Emre 

İki durdurucu direk arasındaki taşıyıcı direklerden (taşıyıcı direk yoksa doğrudan iki durdurucu direk arası) oluşan hat bölümü için hesaplanır. İki durdurucu direk arasında gerilmiş iletkenin toplam boyunda değişiklik olmayacak şekilde hesaplanan menzildir. ( askı izolatörler iletkenin sıcaklık değişimlerine bağlı olarak faklı gerilmelere maruz kalırlar ve düşey durumdan ayrılırlar. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için iletkenlerin sehimi verilirken eşdeğer bir menzil hesaplanır. Değişik (genel) haller denkleminin çözümünde kullanılır.

Daha fazlasını oku »Ruling Menzil Hesabı