İçeriğe geç
Ana sayfa » Öğrencilerden Sorular-74

Öğrencilerden Sorular-74

  • Emre 

Soru: Kimler  Fen Adamı sınıflandırmasına girer?

Cevap:  11.11.1989 tarihinde 20339 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞ’in 3. maddesine göre

Fen Adamlarının Gruplandırılması;

Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;

  • 1 inci Grup

En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler.

  • 2 üncü Grup

En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

  • 3 inci Grup

En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir