İçeriğe geç

Öğrencilerden Sorular-38

Soru: IEC akım eğrisine göre 3. bölge ölümleri 4. bölge ölümlerine göre neden fazladır?

Cevap: iecakim

3. Bölge, tehlikeli bölgedir, tehlikeli kalp fibrilasyonları bu bölgedeki akım şiddetlerinde meydana gelir. Akımın belirli bir süre etki etmesi halinde kalp bundan zarar görür ve ölüm baş gösterir; buna kalp ölümü denir.

Çoğu zaman bu olay reversibl(geriye dönebilir) değildir; kazazedeyi suni solunumla kurtarmak mümkün olmaz. Bununla beraber, bu bölgelerin sınırları kesin olmadığından ve akımın etki tarzı şahıslara göre çok büyük farklar gösterdiğinden, kazazedelere daima kurtarma tedbirleri uygulanmalıdır. İnsan vücudunun direncinin mesela 1000 Ω olduğu kabul edilirse, normal 220 V şebeke geriliminden insan vücudundan 220 mA gibi bir akım geçer ki bu da 3. bölgeye isabet eder. 0,3 saniyeden daha uzun bir süre etki ettiği takdirde bu akım, ölümle sonuçlanan kalp fibrilasyonuna yol açar.

4. Bölge, daha ziyade yüksek gerilim kazalarında söz konusu olur. Yapılan çok sayıdaki deneyler sonunda görülmüştür ki tehlikeli fibrilasyonlar 3. bölgede baş gösterdikleri halde, 4. bölgede buna her zaman rastlanmamıştır; bu da çok enterasan bir sonuçtur. 6 kV’luk bir yüksek gerilim tesisinde baş gösteren bir kazada insan vücudundan 6 A gibi büyük bir akım geçer; bu değer 4. akım bölgesine girer. Bu akımın sebep olacağı yanma ve benzeri zararların dışında, reversibl(geriye dönebilir) kalp durması sebebi ile bu kazazedenin kurtulma şansı, daha büyüktür.

Kalp üzerinden geçmeyen büyük akımlar kalp üzerine etki etmekten ziyade vücutta yanmalara sebep olabilirler.

Kaynak: teiaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir