İçeriğe geç

Öğrencilerden Sorular-74

Soru: Kimler  Fen Adamı sınıflandırmasına girer?

Cevap:  11.11.1989 tarihinde 20339 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞ’in 3. maddesine göre

Fen Adamlarının Gruplandırılması;

Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;

  • 1 inci Grup

En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler.

  • 2 üncü Grup

En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

  • 3 inci Grup

En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir