İçeriğe geç

Öğrencilerden Sorular-98

Soru: Akım transformatörlerinde Ith nedir? Kısa devre anında 4 saniyeye dayanabilecek bir akım transformatörünün Ith ne olmalıdır?

Cevap: Termik anma akımı ; bir akım trafosunun; 1 saniye süreyle, zarar görmeden taşıyabileceği maksimum akımın etkin değeridir.

Standartlarda bu değerin ; primer akım anma değerinin 100 katı olması öngörülmüştür. Bu değer Ith=100 In olarak gösterilir. Gösterilmemesi durumunda da bu değer geçerlidir. Akım Trafosunun kullanıldığı noktadaki kısa devre akım değeri ve devre koruyucuların; arızayı temizleme süreleri dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda; gerek görülmesi halinde; daha büyük termik anma akımlı trafolar özel olarak üretilir. (200 In , 300 In vb) Termik anma akımı 1 saniye süre için tanımlanmış olmakla birlikte; arıza akımının temizlenme süresi; bazen 1 saniyeden kısa ve bazen da 1 saniyeden uzun olabilir. Bu durum dikkate alınarak Termik anma akımının aşağıdaki bağıntı ile kontrol edilmesi gerekir.

Bağlantısından

“t”süresi içinde akım trafosunun taşıyabileceği max.kısa devre akımı belirlenir ve bu akımın, o noktadaki (bilinen/hesaplanan) kısa devre akımı ile kıyaslaması yapılır. Bulunacak Ik değeri o nokta için bilinen kısa devre akımından büyükse akım trafosunun yeterli olacağına hükmolunur.

Kaynak: http://www.emo.org.tr/ekler/90efb66c5016fa8_ek.pdf

Ith Hesabı

Ith Hesaplamak İçin Kutulara İstenilen Değerleri Giriniz (Devirli Sayı Girerken Virgül(,) Yerine Nokta(.) Kullanın)

Ith değerini girin:

Süreyi Saniye cinsinden girin(t):

Ik:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir