İçeriğe geç

Kompanzasyon Hesabı

Aktif Gücün Sabit Olması Durumu

Bu durumda cosφ1 güç katsayısı altında çekilen P aktif gücü sabit tutularak S1 görünür gücü S2
gibi daha düşük bir değere geriler. Bu durum fazör diyagramı ile aşağıdaki şekil’de olduğu gibi ifade
edilebilir:

Fazör Diyagramı

Yukarıdaki fazör diyagramına göre kompanzasyon
yapılmadan önceki reaktif güç Q1 = P . tanφ1 kompanzasyon
yapıldıktan sonraki reaktif güç ise Q2 = P . tanφ2 olur.
Buna göre kompanzasyon için gereken reaktif güç
değeri bunların farkıdır:
QC = Q1 – Q2 = (P . tanφ1) – (P . tanφ2) = P(tanφ1 – tanφ2)
tanφ1 – tanφ2=k gibi bir katsayıya dönüştürülmüşse QC = P.k
şeklinde de hesaplanabilir. K katsayısını aşağıdaki tabloda
bulabiliriz.

“k” Faktörü Tablosu

Örnek: Bir tesisin aktif gücü 50 kW Cosφ=0,68 den 0,95’a yükseltilmek isteniyor. Gerekli olan kondansatör gücü nedir?
Çözüm: P=50000 W
Cosφ1=0,68 Cos-1 (0,68)= φ1=47,2 tanφ1=1,08
Cosφ2=0,95 Cos-1 (0,95)= φ2=18,2 tanφ2=0,33
Qc=P.(tanφ1-tanφ2)= 50.(1,08-0,33)
Qc=37,5 kVAR olarak gücü bulunur.
Sahada daha çok kullanılan yöntem ise düzeltme katsayısı veya k faktörü ile güç seçimidir. Yukarıdaki “k” faktörü tablosundan cosφ1 değeri ile cosφ2 değerinin kesişim değeri alınıp sistemin aktif gücü(W) ile çarpılarak kondansatör güç seçimi yapılır.
k=(tanφ1-tanφ2)
Qc=P x k (kVAR)
Qc=50 x 0,75 (0,68 ile 0,95 in kesişim noktası) =37,5 kVAR

Kompanzasyon Hesabı

Kondansatör Gücünü Hesaplamak İçin Değer Girin (Devirli Sayı Girerken Virgül(,) Yerine Nokta(.) Kullanın)

Aktif Güç (kW):

Cosφ1:

Cosφ2:

Kondansatör Gücü:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir